Davet

Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Dermatoloji Yeterlik Kurulu, Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonu tarafından uzmanlık öğrencilerine yönelik olarak her yıl düzenlenen Dermatoloji Kış Okulu tüm dünyayı etkileyen Covid-19 salgını nedeniyle 2020 yılında gerçekleştirilememiştir. Bunun üzerine Mart-Mayıs 2021 tarihleri arasında hedef kitlesine yönelik olarak Pandemide Eğitim Buluşmaları adı altında 6 farklı konuda interaktif çevrimiçi bilimsel toplantılar düzenlenmiştir.

Bilindiği üzere önceki kış okulları, eğitiminin 4. yılındaki tıpta uzmanlık öğrencilerinden oluşan yaklaşık 60 kişilik sınırlı bir kontenjanla, 3 salonda, tekrarlayan interaktif sunumlarla gerçekleştiriliyordu. Aralık 2021 tarihinde pandeminin seyrinin önceden kestirilememesi ve 2020 yılında gerçekleştirilemeyen okulun hedef kitlesinin de toplantılara katılabilmesi için komisyonumuz 13. Dermatoloji Kış Okulunu 10,11,12 ve 17,18,19 Aralık 2021 tarihlerinde 6 gün süreyle çevrimiçi olarak gerçekleştirme kararı almıştır.

Amacı, çekirdek müfredat bilgi hedefleri içinde yer alan ve sık karşılaşılan hastalıklarda olgu yönetiminin kazandırılması olan Kış Okulunun öğrenim hedefleri; 1. Klinik belirtilerden yola çıkarak ayırıcı tanı sürecinin planlanıp tanıya ulaşılması, 2. Hastaya ve duruma özgü akılcı tedavi planlamasının yapılması, 3. Hastalıklardan korunma ve sağlığın geliştirilmesi konularında önerilerde bulunulmasıdır.

13. Dermatoloji Kış Okuluna 20 Eylül 2021 tarihi itibariyle eğitiminin 3. yılını bitirmiş tıpta uzmanlık öğrencileri ve tıpta uzmanlık eğitimini 20 Eylül 2021 tarihinden önceki son 1 yıl içinde tamamlamış olanlar katılabileceklerdir. Bilimsel programdaki konular eğitimciler tarafından hedefe uygun olarak sunulduktan sonra moderatörlerle birlikte katılımcıların soru ve katkılarıyla interaktif olarak gerçekleştirilecektir. “Bir Olgunun Öğrettikleri” başlıklı oturumlarda katılımcılar kendi olgularını sunacak ve akranlarıyla tartışacaklardır. “Değerlendirme sonucunda ilk üç sırada yer alan olgu sunumunu gerçekleştiren katılımcılar "Prof. Dr. Oya Gürbüz Ödülü" almaya hak kazanacak ve 2022 yılı Ulusal Dermatoloji Kongresine Katılım daveti alacaklardır.”

Kış Okuluna katılmak isteyen uzmanlık öğrencileri başvurularını göreve başladıkları tarihi belgeleyerek (çalışılan kurumdan göreve başlama tarihini belirten yazı ya da uzmanlık belgesi fotokopisi), 13. Kış Okulu web sayfasındaki kayıt bölümünden yapabileceklerdir. Kış Okuluna kayıtlar 22 Ekim 2021 tarihinde saat 18:00'da başlayacak ve 1 Kasım 2021 tarihinde saat 24:00'da sona erecektir.

Saygılarımızla,

Türk Dermatoloji Yeterlik Kurulu
Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonu